Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering 2018

Op 16 mei 2018 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden.  

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders, vertegenwoordigden
in totaal 97,85% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen
(percentages zijn afgerond).

Agendapunt 4a
De jaarrekening 2017 werd vastgesteld.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.38911061.528.400
%99,99%0,01%100%

Agendapunt 4b
Het voorstel om geen dividend uit te keren werd goedgekeurd.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.4000061.528.400
%100%100%

Agendapunt 5a
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.4000061.528.400
%100%100%

Agendapunt 5b
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.4000061.528.400
%100%100%

Agendapunt 7
De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel tot herbenoeming van de accountant, tenzij het bestuur
niet tot overeenstemming kan komen omtrent de voorwaarden van herbenoeming.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.32179061.528.400
%99,99%0,01%100%

Agendapunt 8a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of toekenning van gewone aandelen werd verleend.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.527.889511061.528.400
%99,99%0,01%100%

Agendapunt 8b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van
gewone aandelen werd verleend.

                                       voor                  tegen              onthouding         totaal              
stemmen61.528.4000061.528.400
%100%100%

 

Deel deze informatie op