Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Herman G.B. Spenkelink (voorzitter)
Geboortejaar: 1947. Nederlandse nationaliteit. Herman Spenkelink is van 1983 tot en met 2008 lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V. geweest; vanaf 1974 was hij werkzaam in verschillende functies binnen de Dura Vermeer Groep en na zijn aftreden als bestuurder in 2008 vervult hij bij de Dura Vermeer Groep nog diverse adviesfuncties vervuld. Herman Spenkelink heeft dan ook significante ervaring en deskundigheid binnen de marktsegmenten bouw en vastgoed. Tevens verricht Herman Spenkelink een aantal bestuursfuncties en neemt hij zitting in enkele commissariaten ("Aqua+" Beheer B.V. te Goor, AGAR Holding B.V. te Hengelo en Alewijnse Holding B.V. te Nijmegen).

Rianne P.J.M. Jans
Geboortejaar: 1974. Nederlandse nationaliteit. Rianne Jans heeft meer dan 15 jaar ervaring in diverse financiële functies. Van 2000 tot 2003 was zij als investment manager werkzaam bij Residex (onderdeel van Achmea/Eureko European Insurance) en van 2003 tot en met 2009 bij Atos Origin (IT dienstverlener). Rianne was van 2010 tot en met 2015 werkzaam als financieel directeur bij CGI (IT en zakelijke dienstverlening) en sinds 2015 is zij financieel directeur bij Eindhoven Airport. Rianne Jans vervult geen nevenfuncties.

Jan P.F. van Zeeland
Geboortejaar: 1946. Nederlandse nationaliteit. Jan van Zeeland brengt een belangrijke financiële en corporate governance expertise en deskundigheid met zich mee. Jan van Zeeland is van 1964 tot en met 2004 werkzaam geweest in de accountancy; vanaf 1981 als partner bij de accountantskantoren Vis & Van Zeeland, Zeeland en Ernst & Young Accountants LLP. Van 2008 tot 2010 heeft hij tevens de functie van wethouder bij de gemeente Geldrop-Mierlo vervuld.

De commissarissen zijn voor de eerste keer benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2010. Herman Spenkelink is in 2016 herbenoemd voor een periode van 3 jaar, tot 2019. Jan van Zeeland is in 2017 herbenoemd voor een periode van 4 jaar, tot 2021. Rianne Jans is in 2017 benoemd voor een periode van 4 jaar, tot 2021.

Deel deze informatie op