Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oranjewoud N.V. 17 mei 2011

Gouda, 17 mei 2011 – Tijdens de op 17 mei 2011 te Gouda gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V. is de jaarrekening 2010 vastgesteld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met het voorstel van de raad van bestuur om over 2010 een keuzedividend uit te keren van € 0,05 aandeel. Het aandeel Oranjewoud N.V. zal per 19 mei 2011 ex-dividend noteren.  De keuzeperiode eindigt op 6 juni 2011. De dividendbetaling zal plaatsvinden op 9 juni 2011.

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is zowel aan de raad van bestuur als aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer ir. G.P. Sanderink
Algemeen directeur
Telefoon: (0182) 64 80 00

De heer P.G. Pijper
CFO
Telefoon: (036) 530 81 91

Deel deze pagina: