Privacystatement

Oranjewoud respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Oranjewoud, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Oranjewoud deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord, deze toestemming kunt u ten alle tijden weer intrekken door een bericht naar onderstaand email adres te sturen. Uw gegevens worden alleen voor de hiervoor genoemde doelen verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor die verwerkingen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te corrigeren. Of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet (meer) correct zijn, of onjuist verwerkt zijn, dan kunt u deze gegevens bij ons laten corrigeren of aanvullen. U kunt de gegevens ook laten verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om vergeten te worden, zullen wij alle gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Daarnaast kunt u te allen tijde de door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan of verzoeken de verwerking te beperken.

Voor alle verzoeken of vragen die gerelateerd zijn aan persoonsgegevens kunt u contact opnemen via e-mail: ir@oranjewoudnv.nl

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Oranjewoud behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deel deze pagina: