Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

De heer Joseph Kuling (voorzitter)
Geboortejaar: 1963. Nederlandse nationaliteit. Joseph heeft zijn kracht bewezen op het gebied van ontwikkeling van visie en strategie. Hij heeft ervaring met het begeleiden van de cultuuromslag die het gevolg is van organisatieveranderingen. Constructief samenwerken in een cultuur van openheid en het creëren van nieuwe uitdagingen met perspectief, zijn voor hem belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van ondernemingen. Ondernemersruimte en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn voor hem belangrijke randvoorwaarden om uitdagende doelen te bereiken.

De heer Bernard Fortuyn
Geboortejaar: 1954. Nederlandse nationaliteit. Bernard is een ervaren bestuurder en toezichthouder in diverse branches variërend van de energiebranche, de industrie en de advies- en ingenieursbranche, tot aan de culturele sector. Herstructurering van organisaties en de ontwikkeling van directieteams zijn onderwerpen waarmee hij veel ervaring heeft. Mede dankzij zijn empathisch vermogen en besluitvaardigheid heeft hij zijn kracht bewezen in trajecten van cultuuraanpassing bij grote organisaties. Hij is commercieel gedreven en heeft een hands-on mentaliteit bij het verwerven van grote opdrachten en projecten.

De heer Hans van Leeuwen
Geboortejaar: 1966. Nederlandse nationaliteit. Hans is een ervaren CFO met ruime ervaring bij grote en middelgrote ondernemingen, in de spoor-, de civiele bouw- en de telecomsector, zowel multinationaal als in de publieke omgeving. Hij is toekomst- en resultaatgericht, besluitvaardig en pragmatisch. Door zijn ervaring als CFO past hij goed in het financiële profiel dat voor een onderneming als Oranjewoud N.V. van belang is.

De commissarissen zijn voor de eerste keer benoemd in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 maart 2022 voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste Algemene Vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na de desbetreffende benoeming zijn verlopen.

Deel deze pagina: