Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Herman G.B. Spenkelink (voorzitter)
Geboortejaar: 1947. Nederlandse nationaliteit. Herman Spenkelink is van 1983 tot en met 2008 lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V. geweest; vanaf 1974 was hij werkzaam in verschillende functies binnen de Dura Vermeer Groep en na zijn aftreden als bestuurder in 2008 heeft hij bij de Dura Vermeer Groep nog diverse adviesfuncties vervuld. Herman Spenkelink heeft dan ook significante ervaring en deskundigheid binnen de marktsegmenten bouw en vastgoed. Tevens verricht Herman Spenkelink een aantal bestuursfuncties en neemt hij zitting in enkele commissariaten (“Aqua+” Beheer B.V. te Goor, AGAR Holding B.V. te Hengelo, Stichting Sacon Administratiekantoor te Zwolle en Van Kamperdijk Exploitatie B.V. te Almelo).

Wim G.B. te Kamp
Geboortejaar: 1945. Nederlandse nationaliteit. Wim te Kamp heeft specifieke kennis en deskundigheid van de ingenieursbranche. Van 1967 tot en met 1983 was hij in diverse functies werkzaam bij Fugro B.V. en van 1983 tot en met 1998 vervulde hij de functie van algemeen directeur van Advies- en Ingenieursbureau Tauw B.V. Als directeur van Participatiemaatschappij Wadinko N.V. heeft Wim te Kamp tevens ervaring en deskundigheid opgedaan op het gebied van financieringen en investeringen. Sinds 2007 vervult hij diverse adviesfuncties en bestuursfuncties en neemt hij zitting in enkele commissariaten (Rudico Beheer B.V. te Eerbeek, IJsseltechnologie Groep B.V. te Zwolle, Leferink Office Works Holding B.V. te Haaksbergen en Calder Holding B.V. te Zwolle)

De commissarissen zijn voor de eerste keer benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2010. Herman Spenkelink is in 2019 herbenoemd voor een periode van 2 jaar, tot 2021. Wim te Kamp is in 2019 benoemd voor een periode van 2 jaar, tot 2021.

Deel deze pagina: