Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Tot de Raad van Commissarissen zijn benoemd:

Joseph Kuling (1963) – voorzitter
Benoemd per 22 maart 2022.
Nevenfuncties: voorzitter van de Vereniging voor Metalen Ramen en Gevels (VMRG), voorzitter van de Bouw Digitalisering Raad (namens Bouwend Nederland), lid van de raad van commissarissen van Palmedic B.V., Calder Holding B.V., Jan Arends en Max Ernst (onderdelen van Calder Holding) en Arbiter bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Bernard Fortuyn (1954) – lid
Benoemd per 1 april 2022.
Nevenfuncties: voorzitter van de raad van commissarissen van N.V. Jura en GasTerra B.V. en voorzitter van de raad van toezicht van De Schooldak Revolutie en NEMO Science Museum.

Hans van Leeuwen (1966) – lid
Benoemd per 1 mei 2022.
Nevenfuncties: lid van de raad van commissarissen en voorzitter audit committee van Woonplus Schiedam en van NEN.

Aike Schoots (1951) – lid
Benoemd per 22 maart 2022.
Nevenfuncties: niet-uitvoerend bestuurslid van Centric Holding B.V., voorzitter en niet-uitvoerend bestuurslid Strukton Rail Italy SpA en voorzitter van de raad van commissarissen van Eurailscout B.V.

Deel deze pagina: