Over Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is een onderneming waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen zijn actief op het gebied van advies- en ingenieursdiensten, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, detachering, railsystemen, civiele infrastructuur en pps-concessieprojecten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur en accommodatie-oplossingen, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud N.V. verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.

Oranjewoud N.V. werkt zowel in opdracht van de centrale en lokale overheid als van het bedrijfsleven.

Oranjewoud N.V. was tot 7 februari 2022 genoteerd aan de officiële Markt van Euronext N.V. te Amsterdam. Oranjewoud N.V. is voor 99,09% in handen van Sanderink Investments B.V., telt actueel ongeveer 8.000 medewerkers en heeft in 2019 een omzet van € 2,4 miljard gerealiseerd.

Deel deze pagina: