Archief AVA

Aandeelhoudersvergadering
Hieronder vindt u de agenda en de notulen van de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. van de afgelopen jaren.

2024

Agenda Algemene Vergadering 21 maart 2024
Agendapunt 2 en 3 Jaarverslag 2020
Agendapunt 6c Kort cv Monica Bremer
Notulen Algemene Vergadering 21 maart 2024
Besluitenlijst Algemene Vergadering 21 maart 2024

2023

Agenda Algemene Vergadering 26 juli 2023
Agendapunt 3a Kort cv Rob van Wingerden
Agendapunt 3b Kort cv Yde van Hijum
Agendapunt 5 Woordelijke tekst voorstel tot statutenwijziging
Agendapunt 5 Korte toelichting belangrijkste voorgestelde wijzigingen statuten
Agendapunt 5 Statuten (inzichtelijke wijzigingen van oud naar nieuw)
Notulen Algemene Vergadering 26 juli 2023
Besluitenlijst Algemene Vergadering 26 juli 2023

2022

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering 22 maart 2022
Agendapunt 2) Voordracht tot benoeming Raad van Commissarissen

2020

2019

Agenda Algemene Vergadering 24 oktober 2019
Notulen Algemene Vergadering 24 oktober 2019
Besluitenlijst Algemene Vergadering 24 oktober 2019

2018

Besluitenlijst Algemene Vergadering 16 mei 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Deel deze pagina: