Disclaimer & Copyright

Deze website is een publicatie van Oranjewoud N.V. Het copyright van deze site berust bij Oranjewoud N.V. (tekst, afbeeldingen en overige informatie). Hergebruik van informatie op deze site is alleen mogelijk met toestemming van Oranjewoud N.V. Niets van deze website mag dan ook zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Oranjewoud worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website, of in enige link naar websites van derden of andere externe bronnen, kunnen geen rechten worden ontleend. Oranjewoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Oranjewoud behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deel deze pagina: