Ondernemingsprofiel

Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is een onderneming waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht.

De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele infrastructuur, railsystemen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie verzorgd.

Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie met toepassing van specialistische technieken. Het doel is de eindgebruiker comfortabel te laten wonen, werken, reizen, leren en recreëren. Strukton is actief in:

  • Railsystemen: railinfrastructuur en informatiesystemen (Strukton Rail)
  • Civiele infrastructuur: civiele infra (Strukton Civiel)

Binnen elk van deze markten als ook marktoverstijgend werkt Strukton Integrale Projecten aan PPS-concessieprojecten, nieuwe concepten, eigen initiatieven en financieringsoplossingen.

Antea Group biedt advies- en ingenieursdiensten op het gebied van infrastructuur, ruimte, milieu en veiligheid. Door een combinatie van strategisch denken en technische expertise en een pragmatische aanpak worden effectieve oplossingen aan de opdrachtgevers geboden.

Op het gebied van sport- en vrijetijdsvoorzieningen verzorgt Antea Group desgewenst het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.

De detacheringstak van Oranjewoud richt zich op het detacheren van technisch personeel in de brede range van bouwkunde, civiele techniek, industriële automatisering, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde.

Oranjewoud N.V. werkt zowel in opdracht van centrale en lokale overheden als van het bedrijfsleven.

Oranjewoud N.V. was tot 7 februari 2022 genoteerd aan de officiële Markt van Euronext N.V. te Amsterdam. Oranjewoud N.V. is voor 99,09% in handen van Sanderink Investments B.V., telt actueel ongeveer 8.000 medewerkers en heeft in 2019 een omzet van € 2,4 miljard gerealiseerd.

Deel deze pagina: