Eerste kwartaalresultaten 2016 Oranjewoud N.V.

Forse verbetering operationeel resultaat (Ebitda)

  • Netto omzet met 16,9% belangrijk toegenomen naar € 439,0 miljoen (2015: € 375,4 miljoen)
  • Operationeel resultaat (Ebitda) gestegen naar € 4,4 miljoen (2015: € 1,5 miljoen)
  • Orderportefeuille gering gekrompen tot € 3.334 miljoen (2015: € 3.432 miljoen)
  • Solvabiliteit 14,1% (eerste kwartaal 2015: 14,0%; ultimo 2015: 14,6%)

Deel deze pagina: