Gerard Sanderink, grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V., teruggetreden als CEO van Oranjewoud’s dochterondernemingen Antea Group en Strukton Groep

Utrecht, 25 januari 2021

Onder verwijzing naar het persbericht van 4 januari jl. maakt de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. bekend dat de heer Sanderink inmiddels formeel is teruggetreden als CEO van Antea Group en Strukton Groep. Binnen het kader van het passend maken van de governance en na hierover met de AFM te hebben gesproken, heeft de Raad van Commissarissen in haar RvC-vergadering van 20 januari 2021 de heer Sanderink verzocht om aan te blijven als bestuurder van Oranjewoud N.V., de topholding van Antea Group en Strukton Groep. De heer Sanderink heeft daarmee ingestemd.

De commissarissen hebben dit besluit genomen omdat zij het van belang achten om binnen juridische structuren overleg te kunnen blijven voeren met de heer Sanderink in zijn positie als grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V.  
In Oranjewoud N.V. zelf vinden geen activiteiten plaats.

Deel deze pagina: