Grootaandeelhouder Sanderink Investments investeert 20 miljoen euro in Oranjewoud N.V.

Grootaandeelhouder Sanderink Investments, het investeringsbedrijf van Gerard Sanderink, investeert 20 miljoen euro in Oranjewoud N.V. 

De inbreng van 20 miljoen euro bestaat uit een achtergestelde lening van 10 miljoen euro en 10 miljoen euro middels een onderhandse emissie door Oranjewoud N.V. van 1.855.288 aandelen B. Dit ter versterking van het vermogen en de kapitaalbehoefte van de vennootschap.

De aandelen worden uitgegeven aan de in Gouda gevestigde vennootschap Sanderink Investments B.V. tegen het gemiddelde van de slotkoersen in de periode 17 februari 2015 tot en met 4 maart 2015. De uitgiftekoers is € 5,39 per aandeel. Voor de aandelen B wordt geen beursnotering aangevraagd. Effectuering zal plaatsvinden in maart 2015. Door het plaatsen van aandelen B door Oranjewoud N.V. bij Sanderink Investments B.V., zoals hierboven beschreven, neemt het belang van Sanderink Investments toe van 95,56% tot 95,7%.

De opbrengst van de emissie en de achtergestelde lening zal door Oranjewoud N.V. worden aangewend ter versterking van het vermogen en de kapitaalbehoefte van dochtervennootschap Strukton Groep N.V. (Strukton) In totaal is door Oranjewoud N.V. 25 miljoen euro bij zijn dochter ingebracht: 10 miljoen euro als agiostorting en 15 miljoen euro als achtergestelde lening. De reden voor de herkapitalisatie van Strukton is met name het gevolg van de verliezen die Strukton heeft geleden in het project A15 Maasvlakte Vaanplein.

Strukton is in gesprek met zijn bankenconsortium over de herfinanciering van Strukton. De inbreng van de kapitaalinjectie van 25 miljoen euro in Strukton is een eerste positieve stap in het proces van herfinanciering. De verwachting is dat dit proces voor eind april 2015 is afgerond. Oranjewoud N.V. en Strukton hebben separate financieringsarrangementen en deze arrangementen zijn ringfenced.

Deel deze pagina: