Intentie tot overname van Groupe IRH Environnement door Antea Group in Frankrijk

Oranjewoud N.V. kondigt intentie tot overname van Groupe IRH Environnement door Antea Group in Frankrijk aan

Oranjewoud dochter Antea Group in Frankrijk heeft het voornemen om het Franse Groupe IRH Environnement in Frankrijk over te nemen.

Groupe IRH Environnement is een milieu advies- en ingenieursbureau. Opdrachtgevers zijn centrale en lokale overheidsinstellingen, de industrie en de vastgoedsector. Het bedrijf heeft twee operationele entiteiten: IRH Ingénieur Conseil (IRH IC) en ICF Environnement (ICF). IRH IC voert activiteiten uit op het gebied van lucht- en waterbemonstering, en drinkwater- en afvalwatermanagement. ICF richt zich op advisering en uitvoering van bodem- en grondwater- en afvalwatersanering, inclusief turn-key projecten. Groupe IRH Environnement heeft bijna 400 medewerkers. In 2014 bedroeg de omzet 40 miljoen euro.

Antea Group Frankrijk verwacht met deze voorgenomen acquisitie op verschillende gebieden synergievoordelen te behalen.  De markt voor systemen voor afvalwaterbehandeling zal zich naar verwachting op een aantal specifieke groeimarkten internationaal ontwikkelen, een expertise waarin IRH IC meer dan 20 jaar ervaring heeft en die daarmee een belangrijke versterking van de kennis en expertise over de “kleine waterkringloop” betekent. Voorts heeft IRH IC een omvangrijke portefeuille van trouwe publieke en private opdrachtgevers voor meet- en controlediensten van lucht- en waterbemonstering, wat Antea Group in staat stelt om aan die opdrachtgevers een groot aantal andere diensten aan te bieden. Ten slotte biedt de combinatie van de Antea Group portfolio en de expertise van ICF op het gebied van turn-key bodemsaneringsprojecten kansen tot verdere groei, met name op de internationale markt. 

Antea Group heeft een intentieovereenkomst gesloten voor de overname van 100% van de aandelen van Groupe IRH Environnement en verwacht dat de acquisitie voor het einde van 2015 zal worden geëffectueerd.

Deel deze pagina: