Jaarcijfers 2011 Oranjewoud N.V.: Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen

Gouda, 11 april 2012

  • Netto omzet fors gestegen met 151% naar € 1.743,4 miljoen (2010: € 694,9) als gevolg van de consolidatie van een volledig boekjaar van de omzet van Strukton Groep N.V. (2010: twee maanden)
  • Operationeel resultaat (EBITDA) fors gestegen met 93% naar € 84,3 miljoen (2010: € 43,7 miljoen)
  • Netto winst na belasting sterk gestegen met 26% naar € 17,9 miljoen (2010: € 14,2 miljoen)
  • Stijging van de nettowinst na belasting blijft procentueel achter bij de stijging van het operationeel resultaat (EBITDA) als gevolg van met name de amortisatie – non cash item – uit hoofde van de Purchase Price Allocation van Strukton Groep N.V. Dit effect zal de komende jaren afnemen (zie verderop in de tabel Amortisatie)
  • Solvabiliteit gestegen naar 22,2% (2010: 13,4%). Exclusief de PPS-projecten is de solvabiliteit gestegen naar 25,0% (2010: 17,2%)
  • Orderportefeuille is licht gedaald naar € 2.247,0 miljoen (2010: € 2.358,6)
  • Geen uitspraak over de verwachtingen voor 2012

Voor meer informatie:

Oranjewoud N.V.
De heer ir. G.P. Sanderink (CEO)
Telefoon: (0182) 64 80 10  

De heer P.G. Pijper (CFO)
Telefoon: (036) 530 81 91  

Deel deze pagina: