Jaarcijfers 2018 Oranjewoud N.V.

Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De afronding van de accountantscontrole van het jaarverslag 2018 van Oranjewoud N.V. heeft langer geduurd dan verwacht. De nu gepubliceerde cijfers zijn gelijk aan de in mei 2019 reeds gepubliceerde cijfers.

Na een zorgvuldig proces heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2018 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle, waaronder het risico van het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van het agentencontract in relatie tot het metroproject in Riyad, zijn met de commissarissen besproken en beschreven in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Er zijn uit de controle geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

Kernpunten

  • Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  • Opbrengsten van contracten met klanten 2,3 miljard euro (2017: 2,4 miljard euro)
  • Operationeel resultaat (Ebitda) 72,4 miljoen euro (2017: 96,9 miljoen euro)
  • Nettoresultaat gedaald met 24,7 miljoen euro van 40,1 miljoen euro naar 15,4 miljoen euro
  • Oranjewoud N.V. voor vierde jaar op rij winstgevend
  • Resultaten 2018 fors negatief beïnvloed door tegenvallende performance Rail Zweden
  • Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) segment met hoogste operationele resultaat (31,4 miljoen euro)
  • Impact implementatie IFRS 15 op Eigen Vermogen per 1 januari 2018 30,4 miljoen euro negatief; op resultaat 2018 5,7 miljoen euro negatief
  • Orderportefeuille 3,2 miljard euro (2017: 3,3 miljard euro)

Deel deze pagina: