Jaarcijfers 2020 Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. presenteert jaarverslag 2020

Door de turbulente situatie in de afgelopen jaren presenteert Oranjewoud N.V. pas nu, in februari 2024, het jaarverslag over 2020. In de eerste helft van 2023 is de bestuurder en aandeelhouder van Oranjewoud N.V. geschorst en zijn de aandelen van Sanderink Investments B.V. (minus één) in Oranjewoud N.V. ten titel van beheer overgedragen aan een tijdelijke beheerder.

Met de afronding van het jaarverslag 2020 hebben we een belangrijke stap gezet. Wij streven ernaar dat de controle van de jaarrekening over 2021 en 2022 voor de zomer en over 2023 na de zomer van 2024 afgerond zal worden.

Financiële resultaten 2020

Het netto resultaat in 2020 was € 218,5 miljoen negatief (2019: € 3,9 miljoen negatief). Met name problemen bij een aantal grote Strukton projecten, waaronder het RIVM-project, het Riyad metroproject en het project Hoofdstation Groningen, waren hiervan de oorzaak.

Een groot aandeel in het verlies over 2020 vindt zijn oorzaak in een significante afschrijving als gevolg van de verslechterde situatie met betrekking tot het Riyad metroproject in Saoedi-Arabië. Strukton heeft daarop besloten zich versneld terug te trekken uit dit project en het Midden-Oosten. Het gevolg hiervan is onder andere dat de accountant geen toegang meer heeft tot de financiële gegevens van het consortium in Saudi-Arabië waar Strukton deel van uitmaakte. Hierdoor kan dit project over 2020 niet meer worden geaudit en heeft accountant Mazars moeten besluiten om voor het geheel van de jaarrekening 2020 een verklaring van oordeelonthouding af te geven. Omdat in de jaarrekening van 2021 de cijfers van 2020 ter vergelijking worden gepresenteerd, is de verwachting dat de controleverklaring voor boekjaar 2021 een vergelijkbare strekking zal hebben.

De segmenten Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) en Railinfrastructuur (Strukton Rail) hebben in 2020 evenals in 2019 een positief operationeel resultaat gerealiseerd.

De resultaten over 2020 dienen in samenhang te worden bezien met de voorlopige, niet geaudite cijfers over 2021, 2022 en 2023. In 2021 is er een verlies gerealiseerd van ca. € 134 miljoen, in 2022 een winst van ca. € 239 miljoen (met name voortvloeiend uit de verkoop van Strukton Worksphere) en in 2023 een winst van ca. € 50 miljoen.

Deel deze pagina: