Jaarcijfers 2021 Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. presenteert jaarverslag 2021

Door de turbulente situatie in de afgelopen jaren presenteert Oranjewoud N.V. pas nu, in mei 2024, het jaarverslag over 2021. In de eerste helft van 2023 is de bestuurder en aandeelhouder van Oranjewoud N.V. geschorst en zijn de aandelen van Sanderink Investments B.V. (minus één) in Oranjewoud N.V. overgedragen aan een tijdelijke beheerder. Met de afronding van het jaarverslag 2021 is opnieuw een belangrijke stap gezet. Wij streven ernaar dat de controle van de jaarrekening over 2022 voor deze zomer en 2023 na de zomer van 2024 afgerond zal worden.

Financiële resultaten 2021

Het netto resultaat verbeterde in 2021 met € 49,4 miljoen, van een verlies van € 218,5 miljoen (2020) naar een verlies van € 169,1 miljoen (2021). Met name problemen bij een aantal grote Strukton projecten, waaronder het RIVM-project en het project Hoofdstation Groningen waren hiervan de oorzaak.

De segmenten advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) en railinfrastructuur (Strukton Rail) hebben in 2021 evenals in 2020 een goed positief operationeel resultaat gerealiseerd.

Een groot aandeel in het verlies over 2020 had Strukton vanwege een significante afschrijving als gevolg van de verslechterde juridische situatie met betrekking tot het Riyad metroproject in Saoedi-Arabië. Strukton heeft daarop besloten zich versneld terug te trekken uit dit project en het Midden-Oosten. Het gevolg hiervan is onder andere dat de accountant geen toegang meer heeft tot de financiële gegevens van het consortium in Saudi-Arabië waar Strukton deel van uitmaakte. Hierdoor kan dit project over 2020 niet meer worden geaudit en heeft accountant Mazars moeten besluiten om voor het geheel van de jaarrekening 2020 een verklaring van oordeelonthouding af te geven. Omdat in de jaarrekening van 2021 de cijfers van 2020 ter vergelijking worden gepresenteerd, heeft de controleverklaring voor boekjaar 2021 een vergelijkbare strekking.

Voor een beter inzicht in de huidige situatie is het goed om de resultaten over 2021 in samenhang met de voorlopige, niet geauditeerde cijfers over 2022 en 2023 te bezien. In 2022 is er een winst gerealiseerd van circa € 209 miljoen (met name voortvloeiend uit de verkoop van Strukton Worksphere) en in 2023 een winst van circa € 50 miljoen.

Deel deze pagina: