Jaarcijfers 2022 Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. presenteert jaarverslag 2022

Door de turbulente situatie in de afgelopen jaren presenteert Oranjewoud N.V. pas nu, in juli 2024, het jaarverslag over 2022. In de eerste helft van 2023 is de bestuurder en aandeelhouder van Oranjewoud N.V. geschorst en zijn de aandelen van Sanderink Investments B.V. (minus één) in Oranjewoud N.V. overgedragen aan een tijdelijke beheerder. Met de afronding van het jaarverslag 2022 is opnieuw een belangrijke stap gezet.

Wij streven ernaar dat de controle van de jaarrekening over 2023 in de tweede helft van dit jaar afgerond zal worden.

Financiële resultaten 2022

Het netto resultaat verbeterde in 2022 met € 429,8 miljoen, van een verlies van € 169,1 miljoen (2021) naar een winst van € 260,7 miljoen (2022). Met name de verkoop van Strukton Worksphere in januari 2022 was hiervan de oorzaak, naast een algehele verbetering van het operationeel resultaat van Strukton. Antea Group continueerde de bestendige resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren.

De segmenten advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) en railinfrastructuur (Strukton Rail) hebben in 2022 evenals in 2021 een goed positief operationeel resultaat gerealiseerd.

De accountantsverklaring heeft in afwijking van de voorgaande twee jaren geen beperking meer. Voor 2022 is er een goedkeurende verklaring afgegeven.

Voor een beter inzicht in de huidige situatie is het goed om de resultaten over 2022 in samenhang met de voorlopige, niet geauditeerde cijfers over 2023 te bezien. In 2023 is er een winst gerealiseerd van circa € 50 miljoen.

Deel deze pagina: