Jaarrekening 2016 Van Oranjewoud N.V. beschikbaar

Op 28 april jl. heeft Oranjewoud N.V. middels een persbericht de jaarcijfers over 2016 gepubliceerd en aangegeven dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden de accountantscontrole nog niet was afgerond. Inmiddels is de gecontroleerde jaarrekening beschikbaar op de website van Oranjewoud N.V. Zoals reeds in het persbericht van 28 april jl. was aangegeven, zijn de destijds gepubliceerde cijfers niet veranderd.

De Algemene vergadering van Aandeelhouder zal worden gehouden in september 2017. De precieze datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Deel deze pagina: