Oranjewoud N.V. – resultaten 2020, 2021 en 2022 (voorlopig en unaudited)

Inleiding

Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Oranjewoud heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

De facto is Oranjewoud N.V. samengesteld uit een tweetal groepen, te weten Antea Group en Strukton Groep.

Gescheiden ondernemingen

De advies- en ingenieursdiensten van Antea Group en de uitvoeringsactiviteiten van Strukton Groep zijn niet en worden niet geïntegreerd. Vanzelfsprekend wordt samengewerkt op het moment dat opdrachtgevers kunnen profiteren van de gecombineerde kennis, competenties en referenties van de Groep en vindt kennisuitwisseling en het delen van best practices plaats.

Antea Group en Strukton Groep hebben ieder hun eigen strategische doelstellingen. Het beleid van Oranjewoud met betrekking tot het voorkomen van eventuele belangenverstrengeling is vorm gegeven door compartimentering van ondernemingen en procedures die worden aangepast aan de interne organisatorische veranderingen en de eisen die gesteld worden door aanbestedingswet- en regelgeving.

Status accountantscontrole

Door capaciteitsbeperkingen in de Nederlandse auditmarkt, de late aanstelling van de nieuwe accountant Mazars, de organisatorische complexiteit van Oranjewoud en de ‘eerstejaarscontrole’, heeft de controle van de meeste Nederlandse dochterondernemingen over 2020 veel langer geduurd dan gewenst. Na afronding van de audit 2020 zal de afronding van de audit 2021 en 2022 nog tijd in beslag nemen.

Voorlopige unaudited resultaten

Onderstaande resultaten zijn voorlopig en onder voorbehoud van toekomstige ontwikkelingen en audit.

Antea Group

Antea Group (inclusief Sport en Detachering) heeft de omzet sinds 2020 zien groeien. Het operationele en het nettoresultaat zijn vanaf 2020 jaar over jaar fors verbeterd. Deze goede performance zien we in alle grotere landenorganisaties waarin Antea Group actief is (Nederland, Frankrijk, Verenigde Staten en België) en ook in de meeste kleinere landenorganisaties (Spanje, Polen, India en Brazilië). De belangrijkste contributor aan de sterke en groeiende performance is Antea Group Nederland. Alle landenorganisaties staan strategisch, financieel en operationeel goed opgesteld voor de toekomst.

Strukton Groep

Het positieve resultaat in 2022 was te danken aan consistente operationele prestaties, met name in de Europese spoorbedrijfsonderdelen. Uitzonderlijke resultaten, zoals kleine verkopen van onroerend goed, en met name de Worksphere-transactie ondersteunden een robuust positief resultaat voor het jaar. Het nettoresultaat van 2020 is fors negatief, gevolgd door een nog steeds aanzienlijk verlies in 2021. Daarbij was het de tegenvallende resultaatbijdrage van de Nederlandse divisie Strukton Civiel, met name het project Hoofdstation Groningen, dat grote impact had. Ook de continue maatregelen om het gebouw trillingsbestendig te maken voor het Nederlandse RIVM-project droegen negatief bij. Strukton International droeg het meest negatief bij met aanzienlijke afschrijvingen in Saoedi-Arabië in verband met het metroproject in Riyad. Voor een verdere toelichting op de cijfers van Strukton Groep wordt verwezen naar de website van Strukton Groep.

—–

Deel deze pagina: