Oranjewoud N.V. resultaten derde kwartaal 2016

Hoger operationeel resultaat in het derde kwartaal 2016

  • Bedrijfsopbrengsten in Q3 licht gedaald naar € 641,8 miljoen (2015: € 684,4 miljoen)
  • Bedrijfsopbrengsten cumulatief gestegen naar € 1.624,9 miljoen (2015: € 1.603,6 miljoen)
  • Netto winst in de eerste 9 maanden na reorganisatielasten € 3,1 miljoen (2015: € 16,5 miljoen)
  • Orderportefeuille gering gegroeid tot € 3.086 miljoen (2015: € 2.995 miljoen)
  • Solvabiliteit 14,6% (derde kwartaal 2015: 13,5%; ultimo 2015: 14,6%)
  • Operationeel resultaat (Ebitda) in Q3 gestegen naar € 37,2 miljoen (2015: € 36,6 miljoen)
  • Cumulatieve Ebitda voor reorganisatielasten gestegen naar € 62,4 miljoen (2015 € 60,1 miljoen)
  • Reorganisatielasten in de eerste 9 maanden € 10,4 miljoen; hogere financiële lasten € 3,6 miljoen

Deel deze pagina: