Persbericht jaarcijfers 2010 beursfonds Oranjewoud N.V. – Omzet van Oranjewoud N.V. stijgt sterk door overname Strukton Groep N.V.

Gouda, 24 maart 2011

  • Netto omzet is met 69% gestegen naar € 694,9 miljoen in 2010 (2009: € 412,0 miljoen)
  • Toename van de netto omzet is voor 91% gerealiseerd door de overname van Strukton Groep N.V., geëffectueerd op 29 oktober 2010
  • Ebitda is met 52% gestegen naar € 43,8 miljoen (2009: € 28,8 miljoen). Strukton Groep N.V. heeft hieraan € 17,9 miljoen bijgedragen
  • Ebitda resultaat van Oranjewoud N.V. exclusief Strukton daalde met € 2,9 miljoen als gevolg van tegenvallende resultaten in de segmenten Realisatie en Detachering
  • Netto resultaat steeg ten opzichte van 2009 met 9% tot € 14,2 miljoen (2009: € 13,0 miljoen)
  • Solvabiliteit daalde van 45,6% naar 17,1% (exclusief PPS-projecten) als gevolg van de consolidatie van Strukton Groep N.V.
  • Voorgenomen aandelenemissie dient de Eigen Vermogen positie en de solvabiliteit te versterken
  • Orderportefeuille nam toe tot € 2,4 miljard (2009: € 278 miljoen)
  • Aantal medewerkers is door de overname van Strukton Groep N.V. gestegen naar 9.171 (2009: 3.271)
  • Voorstel tot een keuzedividend over het jaar 2010 van € 0,05 per aandeel

Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer G.P. Sanderink
Algemeen directeur
Telefoon: (0182) 64 80 10

De heer P.G. Pijper
CFO
Telefoon: (036) 530 81 91

Deel deze pagina: