Raad van Commissarissen

De heer Janmaat heeft om hem moverende redenen besloten af te treden als lid van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. per 12 februari 2020. De Raad van Commissarissen beraadt zich, in overleg met de directeur-grootaandeelhouder, over de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal worden geagendeerd voor de volgende Algemene Vergadering.

Deel deze pagina: