Uitkoopprocedure aandelen Oranjewoud N.V. – uitspraak Ondernemingskamer

Utrecht, 5 december 2023

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 28 november 2023.

De Ondernemingskamer heeft onder meer:

  • de minderheidsaandeelhouders/gedaagden veroordeeld het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van Oranjewoud N.V., waarvan zij houder zijn, aan Sanderink Investments B.V. over te dragen;
  • de prijs van de over te dragen aandelen vastgesteld per 31 december 2021, en wel op € 10,06 per aandeel;
  • bepaald dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 31 december 2021 tot de dag van de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente; en
  • Sanderink Investments B.V. veroordeeld de vastgestelde prijs, met rente, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen.

Tot zover de beslissing.

Sanderink Investments B.V. kan zich van zijn betalingsverplichting bevrijden door de vastgestelde prijs met rente voor alle nog niet overgenomen aandelen te consigneren. Consignatie vindt plaats bij het Ministerie van Financiën. De minderheidsaandeelhouders houden hun aandelen hoogstwaarschijnlijk via een bank/effectenhuis, een zogenaamde bij Euroclear aangesloten instelling. Voor Euroclear geldt een eenvoudigere consignatiekasprocedure. De aandelen worden door de aangesloten instellingen (giraal) op een speciale rekening van Euroclear geboekt. Euroclear zal zich wenden tot het ministerie (na de consignatie). Euroclear zal het geld ontvangen en overboeken naar de rekeningen van de aangesloten instellingen en die betalen het door aan de minderheidsaandeelhouders die hun aandelen zijn kwijtgeraakt.

Zodra betaling van de koopprijs voor de aandelen door Sanderink Investments B.V. aan de consignatiekas heeft plaatsgevonden, zullen de minderheidsaandeelhouders via hun bank/effectenhuis hun deel van de koopprijs ontvangen.

Deel deze pagina: