Uitstel publicatie jaarverslag 2019 Oranjewoud N.V.

Gouda, 29 mei 2020

De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat het jaarverslag 2019 niet in mei 2020 zal worden gepubliceerd. Het verdere uitstel is veroorzaakt door de impact van de Covid-19 pandemie op de (financiële) organisatie van Oranjewoud en zijn externe adviseurs, waaronder de externe accountant. Na afronding zal het jaarverslag onverwijld worden gepubliceerd en zal de datum van de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd.

Het netto resultaat 2019 van Oranjewoud N.V. bedraagt circa 5 miljoen euro negatief. De segmenten Railsystemen (Strukton Rail), Civiele infrastructuur (Strukton International) en Overig hebben in 2019 een netto verlies geleden. Techniek en Gebouwen (Strukton Worksphere) en Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) hebben in 2019 een netto winst gerealiseerd die bovendien hoger is dan hun netto winst 2018.

Deel deze pagina: