Uitstel publicatie jaarverslag 2020

Gouda, 30 april 2021

De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat het jaarverslag 2020 niet vóór 1 mei 2021 zal worden gepubliceerd. De reden hiervoor is dat er nog geen accountantscontrole op het jaarverslag 2020 heeft plaatsgevonden. Het proces van benoeming van een nieuwe accountant loopt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn serieus in gesprek met één van de accountantskantoren in Nederland over benoeming voor de audit van het jaarverslag 2020 van Oranjewoud N.V. Na afronding van de audit zal het jaarverslag onverwijld worden gepubliceerd en zal de datum van de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd.

Op 1 februari heeft Oranjewoud N.V. de start gepubliceerd van de uitvoeringshandelingen van Sanderink Investments B.V. teneinde een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud N.V. te bewerkstelligen. Deze uitvoeringshandelingen vorderen gestaag. Sanderink Investments B.V. zal de uitkoopvordering te zijner tijd instellen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het streven is dit voor de zomer te doen. Bij toewijzing van de vordering door de Ondernemingskamer stelt zij de uitkoopprijs vast. De uitkoopprijs die zal worden gevorderd, is nog in onderzoek. Sanderink Investments B.V. en Oranjewoud N.V. hebben de intentie na voltooiing van de uitkoopprocedure de notering van aandelen Oranjewoud N.V. aan Euronext Amsterdam te beëindigen.

Het voorlopige (unaudited) netto resultaat 2020 van Oranjewoud N.V. bedraagt circa 6 miljoen euro negatief, de voorlopige (unaudited) opbrengsten van contracten met klanten bedragen in 2020 2,3 miljard euro. Strukton Groep en het segment Overig hebben in 2020 een netto verlies geleden. De verliezen in 2020 zijn mede het gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) heeft in 2020 een solide netto winst gerealiseerd.

Deel deze pagina: