Aandeelhoudersvergadering

Buitengewone algemene vergadering 2022

Op 22 maart 2022 om 14.00 uur zal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Oranjewoud N.V. plaatsvinden.

In verband met de Covid-19 pandemie zal de vergadering volledig virtueel worden gehouden in overeenstemming met het bepaalde in de Nederlandse COVID-19-noodwetgeving.

Agenda

1. Opening
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
a) aftreden van de heer H.G.B. Spenkelink en de heer W.G.B. te Kamp;
b) kennisgeving van vier (4) vacatures in de Raad van Commissarissen;
c) gelegenheid voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tot het doen van aanbevelingen;
d) kennisgeving van voordracht tot benoeming van de heer B.C. Fortuyn, de heer J.M. Kuling, de heer J.J.A. van Leeuwen en de heer A. Schoots tot commissaris van de Vennootschap;
e) voorstel om de heer Fortuyn per 1 april 2022 te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
f) voorstel om de heer Kuling per sluiting van deze BAVA te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
g) voorstel om de heer Van Leeuwen per 1 mei 2022 te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt);
h) voorstel om de heer Schoots per sluiting van deze BAVA te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen (stempunt).
3. Sluiting

Hieronder vindt u de oproeping (inclusief informatie over de wijze van aanmelding voor de vergadering) en de toelichting op de agenda:

De CV’s van de voorgestelde kandidaten vindt u hier:

Deel deze pagina: