Grootaandeelhouder Sanderink Investments, het investeringsbedrijf van Gerard Sanderink, investeert 19 miljoen euro in Oranjewoud N.V. Oranjewoud N.V. investeert 24 miljoen euro in dochteronderneming Strukton Groep N.V.

Grootaandeelhouder Sanderink Investments, het investeringsbedrijf van Gerard Sanderink, investeert 19 miljoen euro in Oranjewoud N.V. Oranjewoud N.V. investeert 24 miljoen euro in dochteronderneming Strukton Groep N.V.

Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) geeft 4.139.434 aandelen B uit aan de in Gouda gevestigde vennootschap Sanderink Investments B.V. tegen het gemiddelde van de slotkoersen in de periode 28 november 2016 tot en met 9 december 2016. De uitgiftekoers is € 4,59 per aandeel. De totale opbrengst van deze onderhandse plaatsing is daarmee 19 miljoen euro. Voor deze aandelen B wordt geen beursnotering aangevraagd. Effectuering zal plaatsvinden in december 2016. Door het plaatsen van aandelen B door Oranjewoud bij Sanderink Investments B.V., zoals hierboven beschreven, neemt het belang van Sanderink Investments B.V. toe van 95,7% tot 96,0%.

De opbrengst van de emissie, 19 miljoen euro, zal voor een bedrag van 9 miljoen euro worden aangewend om de door Sanderink Investments B.V. in maart 2015 verstrekte achtergestelde lening van 10 miljoen voor het grootste deel af te lossen en om te zetten in eigen vermogen. Per saldo is deze debt to equity transactie cash neutraal. De resterende 10 miljoen wordt in cash ingebracht.

Oranjewoud N.V. zal vervolgens 24 miljoen euro inbrengen in haar dochtervennootschap Strukton Groep N.V. (Strukton). Het financiële resultaat van Strukton is in de afgelopen twee jaar gestabiliseerd en de risico’s in de orderportefeuille zijn aanzienlijk verminderd. Dat geeft Oranjewoud het vertrouwen dat Strukton de opgaande lijn kan doortrekken en Oranjewoud onderstreept dit vertrouwen met de inbreng van 24 miljoen euro.

Van de inbreng wordt 9 miljoen euro aangewend om de achtergestelde lening van 15 miljoen euro, die door Oranjewoud is verstrekt in maart 2015, deels af te lossen en om te zetten in agio. Per saldo is deze debt to equity transactie cash neutraal. Daarnaast verstrekt Oranjewoud een nieuwe achtergestelde lening aan Strukton, groot 5 miljoen euro. Tevens stort Oranjewoud 10 miljoen euro op agio. Effectuering zal plaatsvinden in december 2016. Met deze inbreng versterkt Strukton het vermogen en de kaspositie.

Deel deze pagina: