Internationale advies- en ingenieursactiviteiten Oranjewoud N.V. verder onder naam Antea Group

Gouda, 5 januari 2011 – De Belgische, Franse en Amerikaanse advies- en ingenieursbureaus die onder het beursgenoteerde Oranjewoud N.V. vallen, gaan vanaf 5 januari verder onder een nieuwe naam: Antea Group.

Met Antea Group krijgen de internationale advies- en ingenieursactiviteiten van Oranjewoud een herkenbaar en uniform gezicht. De namen Delta Consultants, Sorange, Soresma en het Franse Antea komen hiermee te vervallen. 

Oranjewoud
De Nederlandse advies- en ingenieursdiensten blijven bestaan onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud. Wel krijgt zij een duidelijke verbinding met Antea Group door de toevoeging ‘Member of Antea Group’ in het logo. Net als voorheen, zal er zoveel mogelijk samenwerking en synergie gezocht worden tussen de verschillende advies- en ingenieursactiviteiten.

Nieuwe websites
Tegelijkertijd met het bekendmaken van de naam Antea Group wordt een nieuwe internationale website gelanceerd, www.anteagroup.com. Eveneens is de website van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud aangepast zodat deze goed aansluit bij de internationale site en bij de wensen van de bezoekers.

Voor meer informatie:
Mr. M.J.Z. Stijnders
General Counsel
(036) 530 81 91
marcel.stijnders@oranjewoud.nl

Deel deze pagina: