Jaarcijfers 2012 Oranjewoud N.V.: aanzienlijke stijging netto winst

  • Netto omzet fractioneel gestegen met 2% naar € 1.771,4 miljoen (2011: € 1.743,4)
  • Operationeel resultaat (Ebitda) duidelijk gedaald met 11% naar € 75,3 miljoen (2011: € 84,3 miljoen)
  • Netto winst na belasting aanzienlijk gestegen met 31% naar € 23,5 miljoen (2011: € 17,9 miljoen)
  • Stijging nettowinst ook het gevolg van een belastingbate voortvloeiend uit het faillissement – begin 2012 – van de Railactiviteiten in Noorwegen.
  • Netto effect amortisatie inzake business combinations fors gedaald. Dit effect zal de komende jaren verder afnemen (zie verderop in de tabel Amortisatie)
  • Solvabiliteit gestegen naar 23,3% (2011: 22,2%). Exclusief de PPS-projecten is de solvabiliteit gestegen naar 25,4% (2011: 25,0%)
  • Orderportefeuille fractioneel gedaald naar € 2.213,8 miljoen (2011: € 2.247,0)

Voor meer informatie:

Oranjewoud N.V.
De heer ir. G.P. Sanderink (CEO)
Telefoon: (0182) 64 80 10  

De heer P.G. Pijper (CFO)
Telefoon: (036) 530 81 91  

Deel deze pagina: