Jaarcijfers 2019 Oranjewoud N.V.

Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De afronding van het jaarverslag 2019 van Oranjewoud N.V. was vertraagd door de impact van de Covid-19 pandemie op de (financiële) organisatie van Oranjewoud, zijn externe adviseurs, en de vrijwel geheel off-site uitgevoerde controlewerkzaamheden door de externe accountant.

Na een zorgvuldig proces heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2019 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle zijn met de commissarissen besproken en beschreven in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Kernpunten

  • Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  • Opbrengsten van contracten met klanten 2,4 miljard euro (2018: 2,3 miljard euro)
  • Operationeel resultaat (Ebitda) 105,1 miljoen euro (pre IFRS 16 63,4 miljoen euro) (2018: 72,4 miljoen euro)
  • Nettoresultaat gedaald met 19,3 miljoen euro van 15,4 miljoen euro winst naar 3,9 miljoen euro verlies
  • Resultaten 2019 fors negatief beïnvloed door een aantal onderhoudscontracten in Nederland en een groot contract in Denemarken, beide bij Railsystemen
  • Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) segment met hoogste operationele resultaat (43,8 miljoen euro)
  • Orderportefeuille 3,1 miljard euro (2018: 3,2 miljard euro)
  • De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld, de Groep heeft diverse maatregelen genomen om het effect van Covid-19 te mitigeren
  • Op dit moment zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt
  • Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit

Deel deze pagina: