Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 11.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen in het kantoor van Strukton Groep N.V.

Agenda (verkort):
1.   Opening en mededelingen
2.   Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2011
3.   Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011
4.   Jaarrekening 2011 en bestemming van het resultaat
5.   Decharge
6.   Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2012
7.   Samenstelling Raad van Commissarissen
8.   Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V.
9.   Rondvraag
10. Sluiting

De volledige agenda met toelichting kunt u vinden op de pagina ‘Beleggers/Aandeelhouders‘.

Klik hier voor de details van de oproeping, de registratiedatum en de wijze van aanmelden

Deel deze pagina: