Oranjewoud N.V. – Beëindiging beursnotering per 7 februari 2022

Gouda, 6 januari 2022

Gezien de overwegingen in het tussenarrest in de uitkoopprocedure, waarover Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) een persbericht heeft uitgebracht op 22 december 2021, is zij in overleg getreden met Euronext Amsterdam N.V. (Euronext). Naar aanleiding hiervan heeft Euronext bevestigd dat thans tot beëindiging van de beursnotering van Oranjewoud aan Euronext Amsterdam kan worden overgegaan. De beëindiging van de beursnotering zal plaatsvinden per 7 februari 2022 en 4 februari 2022 zal de laatste handelsdag zijn.

Teneinde de minderheidsaandeelhouders van Oranjewoud een zekere exit-mogelijkheid te bieden, heeft Oranjewoud met haar grootaandeelhouder Sanderink Investments B.V. (Sanderink Investments) een overeenkomst gesloten waarin Sanderink Investments zich jegens Oranjewoud heeft verbonden de uitkoopprocedure voort te zetten tot en met het eindarrest in deze procedure. Bij dit eindarrest zal de prijs worden vastgesteld voor de door Sanderink Investments over te nemen aandelen in het kapitaal van Oranjewoud.

Deel deze pagina: