Oranjewoud N.V. dochter Strukton vergroot belang in projecten Ondertunneling A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein

Zoals eerder bekend is gemaakt, heeft Oranjewoud’s dochter Strukton in april 2015 een intentieovereenkomst gesloten om Ballast Nedam financieel te ondersteunen waarbij een uitbreiding van het belang van Strukton in de grote infrastructuurprojecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en Ondertunneling A2 Maastricht was afgesproken. Deze intentieovereenkomst heeft nu zijn beslag gekregen in een door alle betrokken partijen getekende overeenkomst.

Met ingang van 30 juni 2015 heeft Strukton zijn aandeel in de bouwfase van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein vergroot naar 45%. Ballast Nedam betaalt daarvoor in 2016 een risicopremie van 6 miljoen euro aan Strukton.

In het project Ondertunneling A2 Maastricht heeft Strukton – eveneens per 30 juni 2015 – het aandeel van Ballast Nedam in de infrastructuuractiviteiten overgenomen en het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project is overgegaan naar Ballast Nedam. Ballast Nedam betaalt zijn aandeel van 50% van het projectverlies, ter grootte van 22 miljoen euro, aan Strukton. Deze betaling zal gespreid plaatsvinden in de tweede helft van 2015. Ballast Nedam heeft het recht verkregen op de grondposities voor de vastgoedontwikkeling en zal bij oplevering van de tunnel circa 40 miljoen euro aan Strukton betalen.

Oranjewoud heeft nog geen positieve resultaatseffecten uit hoofde van deze overeenkomsten verwerkt in 2015.

Deel deze pagina: