Oranjewoud N.V. – halfjaarcijfers 2021

Gouda, 28 september 2021

De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat de (unaudited) halfjaarcijfers 2021 van Oranjewoud N.V. een positief resultaat laten zien en daarmee een herstel ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020.

De financiële positie en de toelichtingen op de halfjaarcijfers hangen af van de definitieve en gecontroleerde jaarrekening 2020 van Oranjewoud N.V. welke nog niet is afgerond en gepubliceerd. Om die reden volstaan we met het verstrekken van de volgende gegevens over de halfjaarcijfers 2021 van Oranjewoud N.V. :

  • Opbrengsten van contracten met klanten € 1.074,1 miljoen (2020: € 1.019,5 miljoen)
  • Ebitda resultaat € 53,4 miljoen (2020: € 41,1 miljoen)
  • Netto resultaat € 5,9 miljoen winst (2020: € 10,3 miljoen verlies)
  • Orderportefeuille € 2,9 miljard (2020: € 3,2 miljard)

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. spreken met één van de accountantskantoren in Nederland over een engagement voor de audit van het jaarverslag 2020 van Oranjewoud N.V. Na afronding van de audit zal het jaarverslag onverwijld worden gepubliceerd en zal de datum van de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd.

De uitvoeringshandelingen van Sanderink Investments B.V. om een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud N.V. te bewerkstelligen, verlopen volgens planning.

Deel deze pagina: