Oranjewoud N.V. – lidstaat van herkomst

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is Oranjewoud N.V. op grond van artikel 25a lid 2 van de Wet financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar zogeheten lidstaat van herkomst is. Voor Oranjewoud N.V. met statutaire zetel in Gouda en notering aan Euronext Amsterdam is dat Nederland.

Deel deze pagina: