Sanderink Investments bereidt uitkoopprocedure voor

Gouda, 1 februari 2021

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. (“Oranjewoud”) hebben kennisgenomen van het voornemen van Sanderink Investments B.V. (“Sanderink Investments”) te starten met uitvoeringshandelingen teneinde een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud te bewerkstelligen, in overeenstemming met artikel 2:92a BW. Sanderink Investments zal de uitkoopvordering te zijner tijd instellen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Bij toewijzing van de vordering door de Ondernemingskamer stelt zij de uitkoopprijs vast. De uitkoopprijs die zal worden gevorderd, is nog in onderzoek.

Sanderink Investments is momenteel aandeelhouder van 99,09% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Oranjewoud en betaalt de nog vast te stellen uitkoopprijs voor de in totaal 574.724 aandelen die momenteel in het bezit zijn van minderheidsaandeelhouders van Oranjewoud in contanten.

Sanderink Investments en Oranjewoud hebben de intentie na voltooiing van de uitkoopprocedure de notering van aandelen Oranjewoud aan Euronext Amsterdam te beëindigen.

Deel deze pagina: