Sanderink Investments verwacht uiterlijk 4 juni 2021 de uitkoopprocedure te starten en geeft verwachting over de te vorderen uitkoopprijs

Gouda, 31 mei 2021

Bij persbericht van 1 februari 2021 is bekendgemaakt dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. (‘Oranjewoud’) kennis hebben genomen van het voornemen van Sanderink Investments B.V. (‘Sanderink Investments’) om te starten met uitvoeringshandelingen teneinde een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Oranjewoud te bewerkstelligen, in overeenstemming met artikel 2:92a BW.

Oranjewoud heeft inmiddels kennisgenomen van het feit dat Sanderink Investments verwacht uiterlijk 4 juni 2021 de uitkoopprocedure te starten door het laten uitbrengen van de dagvaarding aan de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud. Een uittreksel van het exploot van dagvaarding zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Sanderink Investments zal vorderen dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam de uitkoopprijs vaststelt op EUR 6,10 per aandeel. Ter onderbouwing van de te vorderen uitkoopprijs zal Sanderink Investments in de uitkoopprocedure een fairness opinion overleggen.

Deel deze pagina: