Wisseling van de wacht bij Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

Gouda, 8 februari 2022

Oranjewoud N.V. maakt bekend dat de heren Herman Spenkelink en Wim te Kamp bij de aanstaande buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zullen terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Oranjewoud N.V. (Oranjewoud).

De heren Spenkelink en Te Kamp zijn sinds het vierde kwartaal van 2010 lid van de RvC van Oranjewoud. De heer Spenkelink ononderbroken als voorzitter, de heer Te Kamp met een korte onderbreking in 2018/2019. In deze periode kreeg Oranjewoud te maken met verschillende ontwikkelingen en uitdagingen, zoals de overname van Strukton Groep en de overnames van advies- en ingenieursbedrijven door Antea Group in Spanje, Latijns-Amerika, India en Polen. Daarnaast hebben economische ontwikkelingen en omvangrijke projecten in binnen- en buitenland de nodige inspanning van de commissarissen gevergd, waarbij het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers en overige stakeholders belangrijke aandachtspunten voor hen waren en telkens voorop stonden.

De grote diversiteit aan en complexiteit van activiteiten, projecten en markten waarop de bedrijven van het Oranjewoud concern opereren, vergen een flexibele en tegelijkertijd standvastige houding van de commissarissen; een rol die zij met verve hebben vervuld. Oranjewoud is de heren Spenkelink en Te Kamp dankbaar voor hun bijdrage en doorzettingsvermogen om Oranjewoud sterker en toekomstbestendig te maken. Hun steun aan de Raad van Bestuur van Oranjewoud en de directies van de bedrijven binnen het Oranjewoud concern zijn van grote waarde gebleken en worden zeer gewaardeerd.

Met de beëindiging van de beursnotering, de succesvolle verkoop van Strukton Worksphere en de door Sanderink Investments nagestreefde uitkoop van de minderheidsaandeelhouders breekt voor Oranjewoud een nieuw tijdperk aan. De heren Spenkelink en Te Kamp vinden dit een goed en logisch moment om het stokje over te dragen aan nieuwe commissarissen. De RvC zal in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 22 maart 2022 daartoe de voordracht tot benoeming doen van de heren Bernard Fortuyn, Joseph Kuling, Hans van Leeuwen en Aike Schoots.

Met deze voordracht is de RvC van mening dat er een goede mix is gevonden van beoogde commissarissen met ervaring in bestuurs- en toezichthoudende functies, financiën, commercie en innovatie; ervaring en competenties die nodig zijn voor de Raad van Commissarissen van Oranjewoud. Het voornemen is, gelet op de wens tot grotere diversiteit, om de Raad van Commissarissen op korte termijn uit te breiden met een vrouwelijke commissaris.

Deel deze pagina: