Persberichten

25 januari 2021 Gerard Sanderink, grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V., teruggetreden als CEO van Oranjewoud’s dochterondernemingen Antea Group en Strukton Groep Utrecht, 25 januari 2021 Onder verwijzing naar het persbericht van 4 januari jl. maakt de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. bekend dat de heer… 4 januari 2021 Sanderink treedt terug bij Oranjewoud N.V. en de dochterondernemingen Utrecht, 4 januari 2021 – Met ingang van vandaag heeft Gerard Sanderink zijn bestuurlijke taken bij Oranjewoud N.V., Antea Group en Strukton Groep neergelegd. De… 25 september 2020 Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2020 Gering gedaalde opbrengsten; resultaten fors beïnvloed door herstructureringskosten en beperkt door Covid-19 Opbrengsten van contracten met klanten gedaald naar € 1.019,5 miljoen (2019: €… 14 juli 2020 Jaarcijfers 2019 Oranjewoud N.V. Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant De afronding van het jaarverslag 2019 van Oranjewoud N.V. was vertraagd door de impact van de Covid-19 pandemie… 29 mei 2020 Uitstel publicatie jaarverslag 2019 Oranjewoud N.V. Gouda, 29 mei 2020 De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat het jaarverslag 2019 niet in mei 2020 zal worden… 18 mei 2020 Algemene Vergadering Op 30 april 2020 heeft Oranjewoud N.V. gecommuniceerd dat de publicatie van het jaarverslag 2019 is vertraagd. De vertraging is veroorzaakt door de impact van… 18 mei 2020 Raad van Commissarissen De heer Janmaat heeft om hem moverende redenen besloten af te treden als lid van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. per 12 februari… 30 april 2020 Uitstel publicatie jaarverslag 2019 Oranjewoud N.V. Gouda, 30 april 2020 De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat het jaarverslag 2019 niet vóór 1 mei 2020 zal worden gepubliceerd. 27 september 2019 Oranjewoud N.V. halfjaarcijfers 2019 Stabiele resultaten bij gering gestegen opbrengsten Opbrengsten van contracten met klanten gestegen naar € 1.041,8 miljoen (2018: € 1.005,2 miljoen)Ebitda resultaat € 50,4 miljoen… 12 september 2019 Oproeping Algemene Vergadering Oranjewoud N.V. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nodigen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal…